คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
เปลี่ยนออฟฟิศธรรมดาให้น่ามาทำงาน…ด้วยงบเพียง 0 บาท

เปลี่ยนออฟฟิศธรรมดาให้น่ามาทำงาน…ด้วยงบเพียง 0 บาท

12 เม.ย. 2567
เปลี่ยนออฟฟิศธรรมดาให้น่ามาทำงาน…ด้วยงบเพียง 0 บาท

หากนึกถึงบริษัทที่ทำให้พนักงานมีความสุข หลายคนคงนึกถึง กูเกิ้ล หรืออีกหลายบริษัทใหญ่ๆ ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งผ่อนคลายและสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างความสุขและความสนุกให้กับพนักงาน แต่ปัจจัยที่สำคัญจริงๆ มาจาก ‘วัฒนธรรมองค์กร’ หลายอย่าง ที่แม้ว่าจะเป็นบริษัทเล็กทุนน้อยหรือไม่มีทุนเลยก็สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้พนักงานมีความสุขขึ้นได้ ตามแนวทางต่อไปนี้

 1. Diversity ยอมให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง หากสิ่งนั้นไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น เพศ ศาสนา สีผม แนวคิดทางการเมือง ซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองในที่ทำงาน 

   

 2. กฎระเบียบที่สมเหตุสมผล และยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะงาน เช่น Flexi Hours หรือ Hybrid Working และในกรณีที่มีกฎเข้มงวด เช่น การแต่งชุดพนักงานจำเป็นต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

   

 3. ส่งเสริมให้พนักงานได้ค้นหา เติบโต พัฒนาความสามารถของตนเอง ที่นอกจากจะทำให้พนักงานที่รักความก้าวหน้าเกิดการพัฒนาตนเองแล้ว ย่อมส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วย

   

 4. สื่อสารให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กรและธุรกิจที่องค์กรทำอยู่ การได้ร่วมงานกับองค์กรทำธุรกิจที่ส่งผลกระทบในทางบวกกับสังคม ทำให้พนักงานเห็นว่างานที่ตนเองทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร  

   

 5. สามารถโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่แม้ไม่สอดคล้องกับความคิดของผู้บริหาร ส่งเสริมให้พนักงานกล้าให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยไม่ต้องกลัวถูกตำหนิ  

   

 6. ให้ความสำคัญกับระบบการประเมินผลงาน  เพราะจะผลักดันให้พนักงานเกิดกำลังใจอยากทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าองค์กรจะให้รางวัลและผลตอบแทนที่สอดคล้องกับการทุ่มเททำงานอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม 

   

 7. ให้พนักงานรับรู้ถึงสถานการณ์ขององค์กรทั้งในเชิงบวกและลบ เป็นการส่งสัญญาณให้พนักงานรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัว หรือเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมร่วมทุกข์ผ่าฟันอุปสรรค และร่วมสุขเมื่อองค์กรประสบความสำเร็จ

เรียบเรียงจากบทความ Harvard Business Review (https://hbr.org/2013/05/creating-the-best-workplace-on-earth

 

Image | rabbit cash
ผู้เขียน
เพชร ทิพย์สุวรรณ
อดีต Corporate HR ที่ชอบเม้ามอยเทคนิคและเคล็ดลับการทำงานผ่านตัวหนังสือ ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการคัดเลือก พัฒนาบุคคลากรของ ALERT Learning and Consultant