คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เกี่ยวกับแรบบิทแคช

สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์ สินเชื่อออนไลน์ถูกกฏหมาย ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
banner | rabbit cash
Image | rabbit cash
แรบบิทแคช คือใคร?
ผู้ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Money Rabbolution เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ยึดติดเงื่อนไขกับการให้สินเชื่อแบบเดิมๆ
Image | rabbit cash
Image | rabbit cash
Money Rabbolution
สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์
Icon  | rabbit cash
วิสัยทัศน์

ให้คนไทยสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายและเท่าเทียม

Icon  | rabbit cash
พันธกิจ

เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาส 
โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทำให้การขอ
สินเชื่อเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคน

ประวัติความเป็นมา
บริษัท แรบบิท แคช จำกัด จัดตั้งขึ้นมาในเดือนเมษายน 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (BSSH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างเท่าเทียม

แรบบิทแคชตั้งขึ้นมาในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของ ผู้บริโภคพร้อมพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และความสะดวกสบายและ ความรวดเร็วเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังจากผู้ให้บริการ เราจึงเกิดมาเพื่อปฏิวัติ การให้สินเชื่อ ในรูปแบบเดิมๆ เรานำข้อมูลรูปแบบต่างๆมาใช้ในการพิจารณา ให้สินเชื่อกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่ยึดติดกับแนวทางการให้บริการ หรือการพิจารณาสินเชื่อแบบเดิมๆ โดยการนำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เข้ามาสร้างประสบการณ์ให้สินเชื่อรูปแบบใหม่เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด เพราะเราเข้าใจใน ความแตกต่างของลูกค้าแต่ละคนของเรา
Image | rabbit cash
พันธมิตรของแรบบิทแคช
Image | rabbit cash
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
Image | rabbit cash
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Image | rabbit cash
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีมของเรา
Image | rabbit cash
คุณรัชนี แสนศิลป์ชัย
Chief Executive Officer
Image | rabbit cash
คุณภาณุวัฒน์ ส่งเสริม
Chief Technical Officer
Image | rabbit cash
คุณอมรรัตน์ จตุรพิพัฒนพร
Chief Risk Officer
Image | rabbit cash
คุณพัฒนุช จิรวัชรา
Chief Finance Officer
Image | rabbit cash
คุณนิรมล จันทร์โพธิ์
Chief Marketing Officer
Image | rabbit cash
คุณนที ทองวัฒนพร
Chief Operating Officer