คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

คำถามที่พบบ่อย

ให้พี่ต่ายรวบรวมคำถามเกี่ยวกับการสมัคร การใช้งาน และข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือคุณให้หาคำตอบเพียงคลิกตามด้านล่างได้เลย
Image | rabbit cash
แรบบิทแคช

แรบบิทแคช คือผู้ให้ บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ที่ให้บริการสินเชื่อ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เราเป็นบริษัทน้องใหม่ในเครือของแรบบิทกรุ๊ป ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (BSSH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาทในเดือนเมษายน 2564 เราอยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ยึดติดเงื่อนไขการให้สินเชื่อแบบเดิมๆ โดยมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่ทำให้เราสามารถให้บริการผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

แรบบิทแคช เข้าใจถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้าบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ เราจึงต้องการช่วยเหลือให้ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการเงินทุนเพื่อไปประกอบอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ที่ประกอบธุรกิจรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว พนักงานหรือลูกจ้างทั่วไป สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพียงกรอกใบสมัคร อัปโหลดรายการเดินบัญชีเงินฝากที่แสดงรายได้จากการประกอบอาชีพย้อนหลัง 6 เดือน ประกอบกับข้อมูลทางเลือกอื่นๆ ในการพิจารณาสินเชื่อ พร้อมรู้ผลอนุมัติทันที

ปัจจุบันแรบบิทแคชมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไปดังนี้

 1. สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ เป็นสินเชื่อผ่อนชำระที่ทางบริษัทโอนเงินให้กับลูกค้าในครั้งเดียวตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ มีระยะเวลาการผ่อนชำระที่แน่นอน ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6-36 เดือน สินเชื่อประเภทนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินก้อนเพียงครั้งเดียว และผ่อนชำระคืนเท่ากันทุกๆ เดือน ดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม ดูตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
 2. สินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ เป็นสินเชื่อที่มีกำหนดวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าสามารถเบิกเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดๆ ก็ได้ของลูกค้าด้วยยอดขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อคงเหลือในแต่ละช่วงเวลา โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินคืนได้ตามความต้องการ มียอดขั้นต่ำที่ต้องชำระเท่ากับ 2% ของ ยอดเงินต้นคงค้าง (ขั้นต่ำ 200 บาท) พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน สินเชื่อประเภทนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการมีวงเงินสินเชื่อสำรองไว้ใช้หมุนเวียนในทุกๆ เดือน เนื่องจากไม่ต้องสมัครใหม่ทุกครั้งที่ต้องการเบิกเงินมาใช้ ดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม ดูตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวข้อสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้สินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ
ลักษณะของสินเชื่อสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ เป็นสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับเงินก้อนเพียงครั้งเดียวตอนได้รับอนุมัติสินเชื่อ และผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน จนกว่ายอดเงินต้น จะหมดลงเดียวตอนได้รับอนุมัติสินเชื่อ และผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน จนกว่ายอดเงินต้น จะหมดลง สินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ เป็นสินเชื่อหมุนเวียน ที่วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจะอยู่ไปตลอดอายุสัญญา เมื่อมีประวัติการใช้และชำระเงินที่ดี โดยลูกค้าสามารถเบิกถอนและชำระคืนได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการชำระเงินก็จะได้รับวงเงินสินเชื่อกลับคืน เพื่อเบิกถอนใหม่ได้ โดยไม่ต้องสมัครสินเชื่อใหม่
การใช้สินเชื่อรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชี ในวันที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ โดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทเบิกเงินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้วงเงินที่กำหนด เบิกเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท
การชำระคืนชำระค่างวดเท่าๆ กันเป็นรายเดือน โดยเลือกระยะเวลาผ่อนได้ตั้งแต่ 6–36 เดือนเลือกชำระได้ตามใจ โดยชำระไม่น้อยกว่ายอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน คิดเป็น 2% ของยอดเงินต้นคงค้าง (ขั้นต่ำ 200 บาท) พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือน (33% ต่อปี) แบบลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือน (33% ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก
อายุสัญญาสินเชื่อสินเชื่อมีกำหนดอายุสัญญาตามระยะเวลาผ่อนชำระ เมื่อชำระยอดเงินต้นจนครบจำนวน สัญญาสินเชื่อจะสิ้นสุดลงวงเงินสินเชื่อจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี กรณีที่ลูกค้ามีประวัติการใช้ สินเชื่อ และการชำระเงินที่ดี

คุณสามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์แรบบิทแคชได้ง่ายๆ ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ดาวน์โหลดแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ได้ที่ Play Store หรือ App Store โดยค้นหาจากชื่อ แรบบิท แคช หรือ Rabbit Cash
ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการถ่ายรูปบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า
ดูรายละเอียดสินเชื่อแต่ละประเภท แล้วเลือกสินเชื่อที่คุณต้องการสมัคร โดยสามารถเลือกเมนูการสมัครได้เพียงเมนูเดียว
จากนั้นเข้าสู่ระบบการสมัครสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลของผู้สมัคร พร้อมให้อีเมลที่สามารถติดต่อได้
เตรียมเอกสารรายการเดินบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อประกอบการสมัคร ดูวิธีการขอบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ได้ ที่นี่
ตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อ เงื่อนไขของสัญญา พร้อมทั้งยืนยันด้วย OTP
ดูวิธีการสมัครสินเชื่อโดยละเอียดได้ ที่นี่

เอกสารที่จำเป็นประกอบด้วย

 1. บัตรประชาชนสำหรับการยืนยันตัวตน
 2. รายการเดินบัญชีธนาคารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

 1. ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ
 2. รายการยอดขายสินค้าสำหรับลูกค้าที่ขายสินค้าออนไลน์

แรบบิทแคช รองรับเอกสารรายการเดินบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 7 ธนาคาร

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกสิกรไทย
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์
 4. กรุงศรีอยุธยา
 5. กรุงไทย
 6. ธนาคารออมสิน
 7. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

ซึ่งเป็นต้องเอกสารรายงานการเดินบัญชีออมทรัพย์ 6 เดือนล่าสุด

สำหรับสินเชื่อแรบบิทแคช นาโนไฟแนนซ์ สามารถได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยพิจารณาข้อมูลของลูกค้าและเอกสารที่ลูกค้าอัปโหลดในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ สำหรับการชำระคืนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อที่ลูกค้าเลือก โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน สำหรับสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ หรือเลือกผ่อนชำระขั้นต่ำ 2% ของยอดเงินต้นคงค้าง (ขั้นต่ำ 200 บาท) พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน สำหรับสินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ และ สินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ เป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 33% ต่อปี หรือ 2.75% ต่อเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งแรบบิทแคชไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อดังกล่าว

คุณสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมได้รับวงเงินสินเชื่อทันทีหลังจากทำตามขั้นตอนการสมัครครบถ้วน ในกรณีที่่คุณต้องมีการส่งเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครได้จากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน

กรณีที่คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อในครั้งนี้ คุณจะสามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์แรบบิทแคชใหม่ได้อีกครั้งภายในอีก 3-6 เดือนถัดไปหลังจากวันที่ทราบผลการอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

สำหรับสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ เมื่อสินเชื่อของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ของคุณในทันที สำหรับสินเชื่อแรบบิทแคช
ผ่อนตามใจ คุณสามารถทำรายการเบิกเงินได้ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และสามารถเบิกเงินได้ทุกเมื่อภายใต้วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ ในการเบิกเงินแต่ละครั้ง คุณสามารถเลือกบัญชีธนาคารของคุณที่ต้องการให้เราโอนเงินให้ โดยที่ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้สมัครสินเชื่อเท่านั้น

คุณจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (E-Statement) ส่งไปทางอีเมลก่อนวันครบกำหนดชำระทุกเดือน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อล่าสุดได้ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เช่น ยอดสินเชื่อคงค้าง ยอดเงินที่ต้องชำระ วันครบกำหนดชำระ เป็นต้น

คุณสามารถตรวจสอบยอดสินเชื่อที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้จากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน หรือใบแจ้งยอดบัญชีที่ส่งให้ทางอีเมล โดยเลือกชำระยอดสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

 1. ชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ แรบบิทแคชส่งให้พร้อมกับใบแจ้งยอดบัญชี หรือสร้างคิวอาร์โค้ดจากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพื่อนำไปชำระผ่านโมบายล์ แบงก์กิ้ง แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ
 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ Ref 1 และ Ref 2 ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณ ซึ่งวิธีนี้มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดและเรียกเก็บโดยตรง และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ

คุณสามารถชำระเงินได้มากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ทั้งนี้ไม่สามารถชำระเกินยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดได้ กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ก่อนกำหนด คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคชเพื่อสอบถามยอดคงค้างก่อนทำการชำระเงินเพื่อทำการปิดบัญชี สำหรับสินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ คุณสามารถตรวจสอบยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดได้ทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน และชำระสินเชื่อทั้งหมดเมื่อไรก็ได้ โดยวงเงินสินเชื่อของคุณจะยังคงอยู่ เพื่อให้คุณสามารถเบิกเงินได้เมื่อต้องการในอนาคต

เมื่อมีการชำระเงินค่าสินเชื่อ บริษัทจะทำการหักยอดสินเชื่อคงค้างตามลำดับดังนี้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ดอกเบี้ย และเงินต้น กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือนจะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลงไปด้วย

แรบบิทแคชสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยปกติและดอกเบี้ยผิดนัดรวมกันไม่เกิน 33% ต่อปี โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้กรุณารักษาประวัติการชำระเงินที่ดีให้ตรงตามกำหนด เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือให้สินเชื่อเพิ่มในอนาคต

แรบบิทแคชจะพิจารณาประวัติการใช้สินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อของลูกค้าก่อนพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือให้สินเชื่อเพิ่มเติม 

แรบบิทแคช แอปพลิเคชัน สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่เวอร์ชัน 7 และระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) ตั้งแต่เวอร์ชัน 14.3 ผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

แรบบิทแคช ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของเรา คุณสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแรบบิทแคชได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อแรบบิทแคชได้ทางเว็บไซต์ของเรา www.rabbitcash.co.th ในกรณีที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิทแคช โทร 02-114-6686 จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00น.–20.00น. และเสาร์ เวลา 08.00น.–18.00น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อีเมล: [email protected]