คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
https://rabbitcash-cms-bucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Send_Icon_79db8465d3.webp

สินเชื่อแรบบิทแคช
ส่งก่อนผ่อนได้

banner

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อแรบบิทแคช ส่งก่อนผ่อนได้
สำหรับพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ชำระค่าส่งพัสดุกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยเมื่อชำระคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด
Image | rabbit cash
Image | rabbit cash
เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส
เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรสที่ผ่านเงื่อนไขตามบริษัทกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
Image | rabbit cash
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท
กู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ
คำนวนยอดเงินกู้
Image | rabbit cash
รู้ผลอนุมัติพร้อมใช้วงเงินได้ทันที
สมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน
วิธีการสมัครและใช้งานสินเชื่อ
Image | rabbit cash
อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 33% ต่อปี
ประกาศและอัตราดอกเบี้ย
Image | rabbit cash
สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม​
สมัครง่ายผ่านแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
วิธีการสมัครและใช้งานสินเชื่อ
Image | rabbit cash
ปลอดดอกเบี้ยเมื่อชำระเงินเต็ม
ปลอดดอกเบี้ยเมื่อชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ
วิธีการสมัครและใช้งานสินเชื่อ
มาคำนวณยอดผ่อนก่อนกู้ยืมเงินกัน!
เครื่องคำนวณ สินเชื่อแรบบิทแคช ส่งก่อนผ่อนได้
รายได้ต่อเดือน(บาท) ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
Image | rabbit cash
ยอดสินเชื่อ(บาท)
40,000
3,000
10,000
20,000
30,000
40,000

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ตารางยอดผ่อนต่อเดือน
งวด (เดือน)
ดอกเบี้ย
ค่างวด (บาท)
  • วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการ เท่านั้น
  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทแรบบิท แคช จำกัด
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทแรบบิท แคช จำกัด
Icon  | rabbit cash
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี

2. สัญชาติไทย

3. เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่ผ่านเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด

Kerry_logo.png

 

Icon  | rabbit cash
เอกสารที่ใช้สมัคร

1. บัตรประชาชน  (จำเป็น)

2. เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ 
    (เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้น)

วิธีการสมัคร และใช้งานสินเชื่อแรบบิทแคช ส่งก่อนผ่อนได้

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อแรบบิทแคช ส่งก่อนผ่อนได้