คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
https://rabbitcash-cms-bucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Nguamkon_Icon_9263d6952c.webp

สินเชื่อแรบบิทแคช
เงินก้อนพร้อมใช้

banner | rabbit cash

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้
รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้เลือกผ่อนจ่ายได้นาน
Image | rabbit cash
Image | rabbit cash
เงินเดือน 8,000 ก็กู้ได้!
สามารถกู้ได้เลย เพียงมีเงินเดือน 8,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
Image | rabbit cash
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท
กู้เพื่อการประกอบอาชีพ และผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน
คำนวนยอดเงินกู้
Image | rabbit cash
รู้ผลอนุมัติพร้อมใช้วงเงินได้ทันที
สมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน
วิธีการสมัครและใช้งานสินเชื่อ
Image | rabbit cash
อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 33% ต่อปี
คำนวนยอดเงินกู้
Image | rabbit cash
สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม​
สมัครง่ายผ่านแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
วิธีการสมัครและใช้งานสินเชื่อ
Image | rabbit cash
รับเงินก้อนโอนเข้าธนาคารใดก็ได้
การเบิกเงินสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน
วิธีการสมัครและใช้งานสินเชื่อ
มาคำนวณยอดผ่อนก่อนกู้ยืมเงินกัน!
เครื่องคำนวณ สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้
รายได้ต่อเดือน(บาท) ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
Image | rabbit cash
ยอดสินเชื่อ(บาท)
40,000
3,000
10,000
20,000
30,000
40,000

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ตารางยอดผ่อนต่อเดือน
งวด (เดือน)
ดอกเบี้ย
ค่างวด (บาท)
  • วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการ เท่านั้น
  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทแรบบิท แคช จำกัด
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทแรบบิท แคช จำกัด
Icon  | rabbit cash
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี

2. สัญชาติไทย

3. รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน

Icon  | rabbit cash
เอกสารที่ใช้สมัคร

1. บัตรประชาชน

2. รายการเดินบัญชีธนาคาร

3. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    (E-Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

วิธีการสมัคร และใช้งานสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ คือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ในรูปแบบสินเชื่อผ่อนชำระที่ทางบริษัทโอนเงินให้กับลูกค้าในครั้งเดียวตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ มีระยะเวลาการผ่อนชำระที่แน่นอน ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6-36 เดือน สินเชื่อประเภทนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินก้อนเพียงครั้งเดียว และผ่อนชำระคืนเท่ากันทุกๆ เดือน ดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม

คุณสามารถสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชได้ง่ายๆ ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ได้ที่ Google Play Store หรือ App Store โดยค้นหาจากชื่อ แรบบิท แคช หรือ Rabbit Cash
2. ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการถ่ายรูปบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า
3. ดูรายละเอียดสินเชื่อแต่ละประเภท แล้วเลือกสินเชื่อที่คุณต้องการสมัคร โดยสามารถเลือกเมนูการสมัครได้เพียงเมนูเดียว
4. จากนั้นเข้าสู่ระบบการสมัครสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลของผู้สมัคร พร้อมให้อีเมลที่สามารถติดต่อได้
5. เตรียมหลักฐานรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อประกอบการสมัคร ดูวิธีการขอรายการเดินบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ได้ ที่นี่
6. ตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อ เงื่อนไขของสัญญา พร้อมทั้งยืนยันด้วย OTP

คุณสามารถเลือกแผนการผ่อนชำระสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ ได้ตั้งแต่ 6-36 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนชำระที่คุณสามารถเลือกได้นั้นจะพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อที่คุณต้องการ และการประเมินรายได้ต่อเดือน เพื่อกำหนดยอดผ่อนต่อเดือนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ มีการคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินต้นคงค้าง โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 33% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสามารถคำนวณค่างวดรายเดือนได้โดยประมาณ คลิกเลย

คุณสามารถตรวจสอบยอดสินเชื่อที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้จากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน หรือใบแจ้งยอดบัญชีที่ส่งให้ทางอีเมล โดยเลือกชำระยอดสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

1. ชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่แรบบิทแคชส่งให้พร้อมกับใบแจ้งยอดบัญชี หรือสร้างคิวอาร์โค้ดจากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพื่อนำไปชำระผ่านโมบายล์ แบงก์กิ้ง แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ

2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ Ref 1 และ Ref 2 ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณ ซึ่งวิธีนี้มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดและเรียกเก็บโดยตรง และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ

คุณสามารถชำระเงินก่อนวันครบกำหนดชำระเงินได้ โดยคุณสามารถใช้คิวอาร์โค้ดที่บริษัทจัดส่งไปให้ในใบแจ้งยอดบัญชี หรือสร้างคิวอาร์โค้ดจากแรบบิทแคช แอปพลิเคชันเพื่อนำไปใช้ในการชำระเงิน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนได้ทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน

คุณสามารถชำระเงินได้มากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยโดยรวมลดลง และอาจส่งผลให้ค่างวดในเดือนสุดท้ายลดลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถชำระเงินเกินยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดได้ กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ก่อนกำหนด คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคชเพื่อสอบถามยอดคงค้าง ก่อนทำการชำระเงินเพื่อทำการปิดบัญชี

เมื่อมีการชำระเงินค่าสินเชื่อ บริษัทจะทำการหักยอดสินเชื่อคงค้างตามลำดับดังนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ดอกเบี้ย และเงินต้น กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลงไปด้วย

แรบบิทแคชสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยปกติและดอกเบี้ยผิดนัดรวมกันสูงสุด 33% ต่อปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้กรุณารักษาประวัติการชำระเงินที่ดีให้ตรงตามกำหนด เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือให้สินเชื่อเพิ่มในอนาคต