คำค้นหายอดฮิต
คำที่คุณใช้ค้นหาล่าสุด
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
https://rabbitcash-cms-bucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Welfare_Icon_e98842c3b0.webp

สินเชื่อสวัสดิการ
แรบบิทแคช

banner

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช
สินเชื่อที่บริษัทนายจ้างได้ทำการตกลงให้บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
Image | rabbit cash
Image | rabbit cash
ไม่เช็กเครดิตบูโร ไม่ต้องใช้คนค้ำ
Image | rabbit cash
อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
สินเชื่อสวัสดิการ สมัครง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
คำนวนยอดเงินกู้
Image | rabbit cash
วงเงินฉุกเฉินใช้ได้ตลอด 24 ชม.
Image | rabbit cash
เวลาผ่อนชำระ 3 เดือนขึ้นไป
ระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
คำนวนยอดเงินกู้
Image | rabbit cash
รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินเดือน
ได้รับเงินง่ายๆ ผ่านบัญชีเงินเดือนที่ใช้กับบริษัท
Image | rabbit cash
สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม​
สมัครง่ายผ่านแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
สมัครสินเชื่อ
มาคำนวณยอดผ่อนก่อนกู้ยืมเงินกัน!
เครื่องคำนวณ สินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช
รายได้ต่อเดือน(บาท)
Image | rabbit cash
ยอดสินเชื่อ(บาท)
40,000
3,000
10,000
20,000
30,000
40,000

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ตารางยอดผ่อนต่อเดือน
งวด (เดือน)
ดอกเบี้ย
ค่างวด (บาท)
  • วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น
  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท แรบบิท แคช จำกัด
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท แรบบิท แคช จำกัด

สินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช
เพื่อองค์กรและพนักงาน

Image | rabbit cash
Icon  | rabbit cash
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. เป็นพนักงานของบริษัทนายจ้างที่
ทำสัญญาสินเชื่อสวัสดิการกับ
บริษัท แรบบิทแคช จำกัด

3. มีรายได้ อายุงาน และสถานภาพการทำงานตามเกณฑ์
ที่บริษัทกำหนด

4. คงสถานภาพการเป็นพนักงาน
ของบริษัทนายจ้างตลอดอายุสินเชื่อ

Icon  | rabbit cash
เอกสารที่ใช้สมัคร

ไม่ต้องยื่นเอกสาร ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 
    *เงื่อนไขการพิจารณาวงเงินและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ แรบบิทแคชกำหนด

สนใจสมัครสินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช

พันธมิตรบริษัทที่ทำสินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ในการเติบโตของบริษัทสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยคือ “พนักงาน” พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทขับเคลื่อนและเติบโตต่อไปได้ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยพนักงานของเราต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ดังนั้นสวัสดิการของเราจึงคลอบคลุมและดูแลพนักงานในทุกด้าน
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด
ช่วยแก้ไขสภาพคล่องทางการเงินของพนักงาน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Rabbit corporate loan becomes a sustainable opportunity for life of employee.
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความไว้วางใจของผู้บริหารและ พนักงานบริษัทในองค์กรที่มีต่อแรบบิทแคช

การได้รับสวัสดิการ Rabbit cash ทำให้รู้สึกว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่มั่นคงและ เชื่อถือได้ ทำให้พนักงานรู้สึกเชื่อมั่นในองค์กรของตนค่ะ
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทมีการบริการ ดูแลเอาใจ ใส่พนักงานทุกคน ทุกระดับ อย่างเท่าเทียมกันเป็นอย่างดี
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการสินเชื่อ Rabbit Cash เป็นหนึ่งในสวัสดิการทางเลือกที่สามารถช่วยให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้ และเนื่องจากมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกและภาระหนี้สินของพนักงานในระยะยาวได้ ในขณะที่องค์กรก็ได้สร้างระบบนิเวศทางการเงินอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในด้านการเงินและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาพนักงานและองค์กรได้อย่างยั่งยืน
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เป็นสวัสดิการที่เพิ่มสภาพคล่องให้กับพนักงาน โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อทั่วไป เพื่อช่วยเหลือให้พนักงานเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงช่วยปลดหนี้ทั้งในและนอกระบบให้แก่พนักงานในองค์กร เมื่อพนักงานมีสภาพคล่องทางการเงินที่มากขึ้น ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จำกัด
การจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องจำเป็น ในการสนับสนุนและพัฒนา พนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์อย่างยั่งยืน
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ความไว้วางใจของผู้บริหารและ พนักงานบริษัทในองค์กรที่มีต่อแรบบิทแคช

เราสร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ และความเข้าใจต่อบุคลากรของเรา เพื่อส่งต่อไปยังคนไข้คนสำคัญ ที่เราอยากให้มั่นใจและวางใจในการดูแลสุขภาพจากเรา
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
โรงพยาบาลพระราม 9
ใส่ใจพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัวและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข
Image | rabbit cash
ผู้บริหาร
บริษัท พิณสยาม จำกัด
ช่วยจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ ลดความกังวลในการหารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นรวมถึงช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพและมีความผูกพันต่อองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
Image | rabbit cash
HR
โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ
สวัสดิการสินเชื่อแรบบิทแคช ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพนักงาน ในกรณีฉุกเฉิน ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบดอกเบี้ยแพงของพนักงานในองค์กร ทำให้ความกังวลกับปัญหาทางการเงินลดน้อยลง และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Image | rabbit cash
HRD Supervisor
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ความไว้วางใจของผู้บริหารและ พนักงานบริษัทในองค์กรที่มีต่อแรบบิทแคช

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช

สินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช คือ สินเชื่อที่บริษัทนายจ้างทำสัญญากับบริษัท แรบบิท แคช จำกัด เพื่อเป็นสินเชื่อสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัทนายจ้างกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 15% ต่อปี โดยวงเงินกู้ยืมพิจารณาจากรายได้ อายุงาน และประเภทของงาน ระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม

สินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช ให้โอกาสพนักงานของบริษัทนายจ้างได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้สะดวก โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกสาร เพียงกรอกข้อมูลการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และคุณสมบัติของผู้กู้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

พนักงานบริษัทนายจ้างสามารถสมัครสินเชื่อผ่านทางลิงก์ที่แผนกทรัพยากรบุคคลส่งให้ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้
ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือล่าสุดที่ใช้งานอยู่
กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้
เลือกวงเงินสินเชื่อ และแผนผ่อนชำระที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อและสัญญาสินเชื่อ พร้อมใส่รหัส OTP ให้ถูกต้องเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว แรบบิท แคช จะโอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีรับเงินเดือน คุณสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพียงกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและกดที่ไปยังเมนู “สินเชื่อ” ด้านล่าง

พนักงานบริษัทนายจ้างสามารถสมัครสินเชื่อผ่านทางลิงก์ที่แผนกทรัพยากรบุคคลส่งให้ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เป็นพนักงานของบริษัทนายจ้างที่ทำสัญญาสินเชื่อสวัสดิการกับบริษัท แรบบิท แคช จำกัด
  2. มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท อายุงานอย่างน้อย 1 ปี และสถานภาพการทำงานเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ
  3. ดำรงสถานภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนายจ้าง

สำหรับสินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคช วงเงินอนุมัติพิจารณาจากรายได้ อายุงาน และประเภทของงาน ของลูกค้ารายบุคคล โดยคุณสามารถเลือกวงเงินและระยะเวลาผ่อนที่ต้องการได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ตามแต่เกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

แรบบิท แคช จะได้รับการชำระค่างวดสินเชื่อจากบริษัทนายจ้างของคุณ ผ่านการหักจากบัญชีเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าจะชำระยอดสินเชื่อคงค้างหมด

โดยปกติคุณชำระสินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคชโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือนของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถชำระเงินก่อนวันครบกำหนดชำระได้ โดยคุณสามารถชำระผ่านคิวอาร์โค้ดที่ส่งให้พร้อมกับใบแจ้งยอดบัญชี หรือสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดได้จากแรบบิทแคช แอปพลิเคชันเพื่อนำไปชำระเงิน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนได้จากลิงก์สมัครหรือผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน

แรบบิทแคชเรียกเก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครและเบิกเงิน โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 50-100 บาท หากลูกค้าผิดนัดชำระสินเชื่อจากเงินต้นคงค้างหรือชำระล่าช้า

คุณสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมรับวงเงินสินเชื่อทันทีหลังจากทำตามขั้นตอนการสมัครครบถ้วนผ่านทางลิงก์การสมัครสินเชื่อ

คุณจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (E-Statement) ส่งไปทางอีเมลก่อนวันครบกำหนดชำระทุกเดือน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อล่าสุดได้ผ่านทางลิงก์การสมัครเพียงกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรสมัครที่ใช้สมัครสินเชื่อ พร้อมยืนยันรหัส OTP เพื่อดูข้อมูลสินเชื่อของคุณ หรือดูรายละเอียดสินเชื่อผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เช่น วันครบกำหนดชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

คุณสามารถชำระเงินได้มากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยโดยรวมลดลง และอาจส่งผลให้ค่างวดในเดือนสุดท้ายลดลงเช่นกัน

เมื่อมีการชำระเงินค่าสินเชื่อ บริษัทจะทำการหักยอดสินเชื่อคงค้างตามลำดับดังนี้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ดอกเบี้ย และเงินต้น กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ลดลงไปด้วย

คุณต้องชำระยอดค้างชำระสินเชื่อทั้งหมดทันทีเพื่อคงอัตราดอกเบี้ยเดิม หากไม่สามารถชำระได้อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 15 ต่อปีโดยทันที

คุณสามารถสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ หรือ สินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ ได้ ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อแรบบิทแคชได้ทางเว็บไซต์ของเรา www.rabbitcash.co.th ในกรณีที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคช โทร 02-114-6686 จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00น.–20.00น. และเสาร์ เวลา 08.00น.–18.00น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีเมล: [email protected]