สินเชื่อแรบบิทแคช
เงินก้อนพร้อมใช้

สินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช

rabbit cash - welfare
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

เพื่อนำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 15% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติ
 1. สัญชาติไทย
 2. เป็นพนักงานของบริษัทนายจ้างที่ทำสัญญาสินเชื่อสวัสดิการกับบริษัทแรบบิท แคช จำกัด
 3. มีรายได้ อายุงาน และสถานภาพการทำงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 4. คงสถานภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนายจ้างตลอดอายุสินเชื่อ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคช คือ สินเชื่อที่บริษัทนายจ้างได้ทำการตกลงให้บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานกู้ยืมใน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยการรับเงินสินเชื่อและการชำระสินเชื่อรายงวดนั้น จะดำเนินการผ่านบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ โดยเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคช
ดอกเบี้ยพิเศษ สมัครง่ายทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว
ผลดีต่อองค์กร
เพิ่มสวัสดิการทางการเงินให้กับพนักงาน
ให้พนักงานเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายในยามฉุกเฉิน
เพิ่มแรงจูงใจ และลดอัตราการลาออก
ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ยุ่งยาก
ผลดีต่อพนักงาน
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สมัครง่ายได้ตลอดเวลาผ่านทางออนไลน์
ไม่ต้องยื่นเอกสาร ไม่ต้องมีการค้ำประกัน
รู้ผลอนุมัติพร้อมรับเงินทันทีผ่านบัญชีเงินเดือน
ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

บริษัทพันธมิตร สินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคช

พันธมิตร
BPS
Bankok Payment
Solutions Company Limited
(ฮิวมานิก้า)
ADB
Kerry Express
Thailand
(เคอร์รี่เอ็กซ์เพรส)

สำหรับบริษัทที่สนใจสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงาน

rabbit cash - welfare - contact us
โปรโมชันที่น่าสนใจ

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคช คือ สินเชื่อที่บริษัทนายจ้างทำสัญญากับบริษัท แรบบิท แคช จำกัด เพื่อเป็นสินเชื่อสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัทนายจ้างกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 15% ต่อปี โดยวงเงินกู้ยืมพิจารณาจากรายได้ อายุงาน และประเภทของงาน ระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม คลิก

สินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคชให้โอกาสพนักงานของบริษัทนายจ้างได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้สะดวก โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกสาร เพียงกรอกข้อมูลการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และคุณสมบัติของผู้กู้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

พนักงานบริษัทนายจ้างสามารถสมัครสินเชื่อผ่านทางลิงก์ที่แผนกทรัพยากรบุคคลส่งให้ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้
 1. ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือล่าสุดที่ใช้งานอยู่
 2. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 3. เลือกวงเงินสินเชื่อ และแผนผ่อนชำระที่ต้องการ
 4. ตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อและสัญญาสินเชื่อ พร้อมใส่รหัส OTP ให้ถูกต้อง
 5. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว แรบบิท แคช จะโอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีรับเงินเดือน
คุณสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพียงกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและกดที่ไปยังเมนู “สินเชื่อ” ด้านล่าง
พนักงานบริษัทนายจ้างสามารถสมัครสินเชื่อผ่านทางลิงก์ที่แผนกทรัพยากรบุคคลส่งให้ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้
 1. เป็นพนักงานของบริษัทนายจ้างที่ทำสัญญาสินเชื่อสวัสดิการกับบริษัท แรบบิท แคช จำกัด
 2. มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท อายุงานอย่างน้อย 1 ปี และสถานภาพการทำงานเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ
 3. ดำรงสถานภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนายจ้าง

สำหรับสินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคช วงเงินอนุมัติพิจารณาจากรายได้ อายุงาน และประเภทของงาน ของลูกค้ารายบุคคล โดยคุณสามารถเลือกวงเงินและระยะเวลาผ่อนที่ต้องการได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ตามแต่เกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

แรบบิท แคช จะได้รับการชำระค่างวดสินเชือจากบริษัทนายจ้างของคุณ ผ่านการหักจากบัญชีเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าจะชำระยอดสินเชื่อคงค้างหมด

โดยปกติคุณชำระสินเชื่อสวัสดิการแรบบิทแคชโดยหักผ่านบัญชีเงินเดือนของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถชำระเงินก่อนวันครบกำหนดชำระได้ โดยคุณสามารถชำระผ่านคิวอาร์โค้ดที่ส่งให้พร้อมกับใบแจ้งยอดบัญชี หรือสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดได้จากแรบบิทแคช แอปพลิเคชันเพื่อนำไปชำระเงิน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนได้จากลิงก์สมัครหรือผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน

แรบบิท แคช เรียกเก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครและเบิกเงิน โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 50-100 บาท หากลูกค้าผิดนัดชำระสินเชื่อจากเงินต้นคงค้างหรือชำระล่าช้า

คุณสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมรับวงเงินสินเชื่อทันทีหลังจากทำตามขั้นตอนการสมัครครบถ้วนผ่านทางลิงก์การสมัครสินเชื่อ

คุณจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (E-Statement) ส่งไปทางอีเมลก่อนวันครบกำหนดชำระทุกเดือน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อล่าสุดได้ผ่านทางลิงก์การสมัครเพียงกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรสมัครที่ใช้สมัครสินเชื่อ พร้อมยืนยันรหัส OTP เพื่อดูข้อมูลสินเชื่อของคุณ หรือดูรายละเอียดสินเชื่อผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เช่น วันครบกำหนดชำระ ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

คุณสามารถชำระเงินได้มากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยโดยรวมลดลง และอาจส่งผลให้ค่างวดในเดือนสุดท้ายลดลงเช่นกัน

เมื่อมีการชำระเงินค่าสินเชื่อ บริษัทจะทำการหักยอดสินเชื่อคงค้างตามลำดับดังนี้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ดอกเบี้ย และเงินต้น กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ลดลงไปด้วย

คุณต้องชำระยอดค้างชำระสินเชื่อทั้งหมดทันทีเพื่อคงอัตราดอกเบี้ยเดิม หากไม่สามารถชำระได้อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 15 ต่อปีโดยทันที

คุณสามารถสมัครสินเชื่อแรบบิท แคช เงินก้อนพร้อมใช้ หรือ สินเชื่อแรบบิท แคช ผ่อนตามใจ ได้ ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อแรบบิทแคชได้ทางเว็บไซต์ของเรา www.rabbitcash.co.th ในกรณีที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคช โทร 02-114-6686 จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00น.–20.00น. และเสาร์ เวลา 08.00น.–18.00น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีเมล: [email protected]