.

นโยบาย
รักษาความปลอดภัย

tc head
Website banner repayment KV

ลงทะเบียนร่วมรายการ

  เงื่อนไขรายการ “แรบบิท แคช จ่าย รับ โชค”

 1. ข้อเสนอพิเศษนี้มอบให้เฉพาะลูกค้าสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ และสินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2566
 3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาของรายการ
 4. ลูกค้าได้รับคูปองชิงโชค 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัลเมื่อมีการชำระสินเชื่อตรงเวลาและตามเงื่อนไขที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี 1 ครั้ง
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานะบัญชีสินเชื่อปกติ และรักษาประวัติการชำระสินเชื่อที่ดีในขณะประกาศผลรางวัล
 6. หากลูกค้ามีการชำระล่าช้า หรือชำระไม่ครบตามยอดที่เรียกเก็บในเดือนใดเดือนหนึ่ง ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคูปองชิงโชคของเดือนนั้นๆ
 7. กติกาการตัดสินในการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลคือ บริษัท จะนำรายละเอียดของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดของรายการมาพิมพ์ลงกระดาษเพื่อใช้เป็นสลากในการจับรางวัลและนำมากองรวมกันในกล่องพลาสติกใสและใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนสลากทั้งหมดให้ทั่วแล้วจับรายชื่อผู้โชคดี โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับสลากต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้
 8. รางวัลสำหรับรายการแรบบิท แคช จ่าย รับ โชค จับรางวัลจำนวน 1 ครั้ง มีของรางวัลทั้งหมด 135 รางวัล รวมมูลค่า 426,625.69 บาท ดังนี้
  1. รางวัลทองคำแผ่น หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 29,800.06 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 149,000.28 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 29 พ.ย. 65)
  2. รางวัลทองคำแผ่น หนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 7,587.51 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 227,625.41 บาท (มูลค่าตามราคาทอง ณ วันที่ 29 พ.ย. 65)
  3. รางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Coupon) โลตัส จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 50,000 บาท
 9. กำหนดจับรางวัลในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่ 2, ถนนติวานนท์ บางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
 10. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ สถานที่ วันและเวลาที่จับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rabbitcash.co.th และเฟสบุ๊ก Rabbit Cash ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566
 11. บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และส่งข้อความแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ รวมถึงส่งอีเมลให้ผู้โชคดีทุกท่าน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่จับรางวัล โดยผู้โชคดีต้องทำการยืนยันการรับรางวัลผ่านช่องทางที่กำหนดในการรับของรางวัล
 12. หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.rabbitcash.co.th และ เฟสบุ๊ก Rabbit Cash ให้ถือว่าผู้โชคดีนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และรวมถึงสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการจับสลากเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล
 13. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นทองคำแผ่น สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้างทองออโรร่า (Aurora) โดยต้องพิมพ์หลักฐานการรับรางวัลที่แรบบิท แคช ส่งให้ทางอีเมล พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ได้รับรางวัล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของออโรร่าเพื่อยืนยันตัวตนและรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น ณ สาขาที่กำหนด
 14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์โลตัส จะได้รับบัตรกำนัลทาง SMS ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ประกาศรางวัล
 15. เงื่อนไขในการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ทางโลตัสกำหนด หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรกำนัล กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโลตัส อีเมล [email protected] โทร. 02-797-9000 ต่อ 5814 วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 09.00 น. -17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Call center 1430
 16. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 โดยชำระภาษีให้กับแรบบิท แคชผ่านช่องทางที่กำหนด
 17. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการโดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ
 18. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมรายการ หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมรายการ หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของรายการ หรือการรับรางวัลใดๆ โดยสิทธิ์ในการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมรายการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 20. ผู้ร่วมรายการอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมรายการเพื่อการดำเนินรายการนี้ การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาต่างๆ และบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 21. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนการเข้าร่วมรายการที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการ ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 22. รางวัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นแบบอื่นหรือเงินสดได้ และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการนี้ และให้คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา
 24. หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคช โทร. 02-114-6686 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์