สินเชื่อแรบบิทแคช
เงินก้อนพร้อมใช้

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้

r withcal
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 33% ต่อปี

คุณสมบัติ
  1. บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี
  2. สัญชาติไทย
  3. รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเงินก้อนออนไลน์ ที่มีขั้นตอนการสมัครรวมถึงการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ 100% คุณจะได้รับเงินสินเชื่อโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ของคุณในครั้งแรกเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน โดยคุณสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับยอดสินเชื่อคงค้าง ยอดผ่อนชำระ วันครบกำหนดชำระเงิน และสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงินได้ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน

พี่ต่ายใจดี ลองคำนวณให้

พี่ต่ายใจดี ลองคำนวณให้
คำนวณสินเชื่อ

ยอดสินเชื่อ (บาท)

ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)

ค่างวดต่อเดือน (บาท)
1,000.00
อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย : 33%
rabbit cal
ขอปิดรับการสมัครสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ (ชั่วคราว)​
รอพี่ต่ายก่อนนะ

สมัครง่าย รู้ผลทันใจ

เอกสารการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ คือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ในรูปแบบสินเชื่อผ่อนชำระที่ทางบริษัทโอนเงินให้กับลูกค้าในครั้งเดียวตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ มีระยะเวลาการผ่อนชำระที่แน่นอน ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6-36 เดือน สินเชื่อประเภทนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินก้อนเพียงครั้งเดียว และผ่อนชำระคืนเท่ากันทุกๆ เดือน ดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม

คุณสามารถสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชได้ง่ายๆ ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ได้ที่ Google Play Store หรือ App Store โดยค้นหาจากชื่อ แรบบิท แคช หรือ Rabbit Cash
2. ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการถ่ายรูปบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า
3. ดูรายละเอียดสินเชื่อแต่ละประเภท แล้วเลือกสินเชื่อที่คุณต้องการสมัคร โดยสามารถเลือกเมนูการสมัครได้เพียงเมนูเดียว
4. จากนั้นเข้าสู่ระบบการสมัครสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลของผู้สมัคร พร้อมให้อีเมลที่สามารถติดต่อได้
5. เตรียมหลักฐานรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อประกอบการสมัคร ดูวิธีการขอรายการเดินบัญชีธนาคารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ได้ ที่นี่
6. ตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อ เงื่อนไขของสัญญา พร้อมทั้งยืนยันด้วย OTP

คุณสามารถเลือกแผนการผ่อนชำระสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ ได้ตั้งแต่ 6-36 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนชำระที่คุณสามารถเลือกได้นั้นจะพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อที่คุณต้องการ และการประเมินรายได้ต่อเดือน เพื่อกำหนดยอดผ่อนต่อเดือนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ มีการคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินต้นคงค้าง โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 33% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสามารถคำนวณค่างวดรายเดือนได้โดยประมาณ คลิกเลย

คุณสามารถตรวจสอบยอดสินเชื่อที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้จากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน หรือใบแจ้งยอดบัญชีที่ส่งให้ทางอีเมล โดยเลือกชำระยอดสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

  1. ชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่แรบบิท แคชส่งให้พร้อมกับใบแจ้งยอดบัญชี หรือสร้างคิวอาร์โค้ดจากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพื่อนำไปชำระผ่านโมบายล์ แบงก์กิ้ง แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ Ref 1 และ Ref 2 ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณ ซึ่งวิธีนี้มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดและเรียกเก็บโดยตรง และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ

คุณสามารถชำระเงินก่อนวันครบกำหนดชำระเงินได้ โดยคุณสามารถใช้คิวอาร์โค้ดที่บริษัทจัดส่งไปให้ในใบแจ้งยอดบัญชี หรือสร้างคิวอาร์โค้ดจากแรบบิทแคช แอปพลิเคชันเพื่อนำไปใช้ในการชำระเงิน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนได้ทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน

คุณสามารถชำระเงินได้มากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยโดยรวมลดลง และอาจส่งผลให้ค่างวดในเดือนสุดท้ายลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถชำระเงินเกินยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดได้ กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ก่อนกำหนด คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคชเพื่อสอบถามยอดคงค้าง ก่อนทำการชำระเงินเพื่อทำการปิดบัญชี

เมื่อมีการชำระเงินค่าสินเชื่อ บริษัทจะทำการหักยอดสินเชื่อคงค้างตามลำดับดังนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ดอกเบี้ย และเงินต้น กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลงไปด้วย

แรบบิท แคชสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยปกติและดอกเบี้ยผิดนัดรวมกันสูงสุด 33% ต่อปี โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้กรุณารักษาประวัติการชำระเงินที่ดีให้ตรงตามกำหนด เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือให้สินเชื่อเพิ่มในอนาคต

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ คือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ในรูปแบบสินเชื่อผ่อนชำระที่ทางบริษัทโอนเงินให้กับลูกค้าในครั้งเดียวตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ มีระยะเวลาการผ่อนชำระที่แน่นอน ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 – 36 เดือน สินเชื่อประเภทนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินก้อนเพียงครั้งเดียว และผ่อนชำระคืนเท่ากันทุกๆ เดือน ดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติม

คุณสามารถสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชได้ง่ายๆ ผ่านทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน ได้ที่ Google Play Store หรือ App Store โดยค้นหาจากชื่อ แรบบิท แคช หรือ Rabbit Cash
2. ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการถ่ายรูปบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า
3. ดูรายละเอียดสินเชื่อแต่ละประเภท แล้วเลือกสินเชื่อที่คุณต้องการสมัคร โดยสามารถเลือกเมนูการสมัครได้เพียงเมนูเดียว
4. จากนั้นเข้าสู่ระบบการสมัครสินเชื่อโดยกรอกข้อมูลของผู้สมัคร พร้อมให้อีเมลที่สามารถติดต่อได้
5. เตรียมหลักฐานรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อประกอบการสมัคร ดูวิธีการขอบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ ที่นี่
6. ตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อ เงื่อนไขของสัญญา พร้อมทั้งยืนยันด้วย OTP

คุณสามารถเลือกแผนการผ่อนชำระสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ ได้ตั้งแต่ 6-36 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนชำระที่คุณสามารถเลือกได้นั้นจะพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อที่คุณต้องการ และการประเมินรายได้ต่อเดือน เพื่อกำหนดยอดผ่อนต่อเดือนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ มีการคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินต้นคงค้าง โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 33% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสามารถคำนวณค่างวดรายเดือนได้โดยประมาณ คลิกเลย

คุณสามารถตรวจสอบยอดสินเชื่อที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้จากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน หรือใบแจ้งยอดบัญชีที่ส่งให้ทางอีเมล โดยเลือกชำระยอดสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

  1. ชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่แรบบิท แคชส่งให้พร้อมกับใบแจ้งยอดบัญชี หรือสร้างคิวอาร์โค้ดจากแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน เพื่อนำไปชำระผ่านโมบายล์ แบงก์กิ้ง แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ Ref 1 และ Ref 2 ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีของคุณ ซึ่งวิธีนี้มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดและเรียกเก็บโดยตรง และยอดเงินสินเชื่อจะถูกชำระทันทีหลังทำรายการ

คุณสามารถชำระเงินก่อนวันครบกำหนดชำระเงินได้ โดยคุณสามารถใช้คิวอาร์โค้ดที่บริษัทจัดส่งไปให้ในใบแจ้งยอดบัญชี หรือสร้างคิวอาร์โค้ดจากแรบบิทแคช แอปพลิเคชันเพื่อนำไปใช้ในการชำระเงิน นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนได้ทางแรบบิทแคช แอปพลิเคชัน

คุณสามารถชำระเงินได้มากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยโดยรวมลดลง และอาจส่งผลให้ค่างวดในเดือนสุดท้ายลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถชำระเงินเกินยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดได้ กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีสินเชื่อแรบบิทแคช เงินก้อนพร้อมใช้ก่อนกำหนด คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแรบบิท แคชเพื่อสอบถามยอดคงค้าง ก่อนทำการชำระเงินเพื่อทำการปิดบัญชี

เมื่อมีการชำระเงินค่าสินเชื่อ บริษัทจะทำการหักยอดสินเชื่อคงค้างตามลำดับดังนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) ดอกเบี้ย และเงินต้น กรณีที่มีการชำระเงินมากกว่ายอดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน จะทำให้ยอดเงินต้นคงค้างลดลง ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลงไปด้วย

แรบบิท แคชสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยปกติและดอกเบี้ยผิดนัดรวมกันสูงสุด 33% ต่อปี โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้กรุณารักษาประวัติการชำระเงินที่ดีให้ตรงตามกำหนด เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือให้สินเชื่อเพิ่มในอนาคต