.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจกับแรบบิท

ข่าวสาร/โปรโมชัน

อยากรวยต้องอ่าน 4 วิธีสร้างวินัยการเงิน

Revise content website

มาสร้างวินัยการเงินไปพร้อม ๆ กันครับ ในช่วงที่เศรษฐกิจแปรปรวน ไม่มีอะไรที่แน่นอน วินัยทางการเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ สามารถสร้างวินัยทางการเงินได้ตามนี้เลย 

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ตั้งเป้าหมายและสรุปบัญชีทุกสิ้นเดือนโดยจดบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อรู้สัดส่วนการใช้จ่ายนั้นดีแล้วหรือยัง และเพื่อให้คุณสามารถรู้ยอดเงินคงเหลือซึ่งเป็นตัวเลขที่เตือนสติให้คุณระมัดระวังในการใช้จ่ายได้มากขึ้น คุณต้องสร้างเป้าหมายทางการเงินให้ตัวเองเพื่อที่เราจะวางแผนว่าจะใช้เงินสำหรับส่วนใด เช่น การตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บเงินสำหรับการลงทุนทำธุรกิจภายใน 1 ปี เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว จะทำให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ประสบผลสำเร็จ การตั้งเป้าหมายที่ดี จะช่วยทำให้มีวินัยทางการเงินที่ชัดขึ้นและสามารถเก็บออมเงินได้เป็นอย่างดี

การออมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่รู้วิธีคิดและเริ่มวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน จะทำให้สามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย จะทำให้รู้ว่าในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายไปแล้วเท่าไร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้รู้สัดส่วนค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำให้เห็นภาพรวมของรายรับและรายจ่ายที่ชัดเจนในแต่ละเดือนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ต้องปรับอย่างไรเพื่อให้สมดุลกับแผนที่วางไว้ การทำบัญชีถือว่าเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินที่ดีอีกทาง เช่น สามารถใช้แอปพลิเคชันช่วยจดบัญชีรายรับรายจ่ายก็ได้ การทำบัญชีทำได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน วันนี้พี่ต่ายก็มีบัญชีรายรับรายจ่าย สำหรับใช้ในปี 2566 มาแจกฟรี คลิกเลย

เคลียร์หนี้สินให้หมดเร็วที่สุด

สำหรับคนที่กำลังมีหนี้อยู่โดยเฉพาะหนี้ที่ทำให้ไม่เกิดรายได้ หรือไม่ใช่ทรัพย์สินต่าง ๆ แนะนำให้มีการวางแผนสำหรับการชำระหนี้ให้หมดโดยเร็วที่สุด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ย และเพิ่มเงินออมในบัญชีของคุณให้มีจำนวนมากขึ้น การชำระหนี้ให้ตรงเวลาถือเป็นวินัยของลูกหนี้เพื่อเป็นการรักษาเครดิตที่ดีให้กับตัวลูกหนี้เอง เสมือนว่าเป็นการฝึกให้ตัวเองมีนิสัยทางการเงินที่ดี เพราะหากคุณเป็นคนที่สามารถรักษาสถานะทางการเงินให้ไม่มีหนี้ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการปูรากฐาน และวินัยทางการเงินให้มั่นคงได้

แบ่งเงินใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

สำหรับสถานการณ์ปกติให้เก็บเงิน 3 – 6 เดือน แต่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีความแปรปรวนและผกผัน พี่ต่ายแนะนำให้มีเงินเก็บขั้นต่ำ 12 เดือน เพราะหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเหตุฉุกเฉิน เราก็จะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์นั้นได้ โดยพี่ต่ายแนะนำให้เก็บเงินในแต่ละเดือนได้ตามนี้เลย

พี่ต่ายแนะนำให้เก็บเงินด้วยสัดส่วน 50 30 20

50% สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ที่เราต้องจ่ายทุกเดือน เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ หรือค่าน้ำ เป็นต้น
30% สำหรับรายจ่ายส่วนตัว เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มความสุขให้กับตัวเอง
20% สำหรับเงินออมเพื่ออนาคต ในสภาวะเศรษฐกิจแปรปรวนแบบนี้ สามารถปรับสัดส่วนในการเก็บเงินให้มากกว่า 20% ได้ โดยเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่า เงินที่เราออมนั้นจะต้องมีความชัดเจน และต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเสมอ เช่น เวลาที่เราตกงาน ถูกให้ออกจากงาน คนในครอบครัวเจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อน เป็นต้น

หากเราเรียนรู้และเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะเป็นคนที่สามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินให้สอดคล้องกับรายรับของเราได้นั่นเอง